Wat zijn familieopstellingen?

Familieopstellingen zijn ontwikkeld door Bert Hellinger en worden door heel Nederland ingezet om een antwoord te krijgen op diverse levensvragen.

Heb jij een valkuil die als rode draad door je leven loopt en waar je maar niet van af komt? Dan kan een familieopstelling het begin van de oplossing zijn. Bij familieopstellingen ga je direct naar de oorzaak van een probleem. Het probleem of de valkuil is eigenlijk alleen maar een symptoom, het is het gevolg van iets anders. Vaak ligt die oorzaak in je onbewuste. Daarom helpt gedragsverandering vaak niet, omdat je dan het symptoom (tijdelijk) hebt bestreden maar niet de oorzaak. Als je onder druk komt te staan, komt het probleem gewoon weer terug.
Soms kun je bepaald gedrag van jezelf ook helemaal niet begrijpen of verklaren. Je snapt eigenlijk niet waarom dingen steeds niet lukken. Je wilt iets, maar je doet het niet. Of je wilt iets niet en je doet het toch. Of je wilt het graag anders, maar het lukt steeds niet. Het kan heel goed zijn dat de oorzaak van dit probleem diep in je onbewuste opgeslagen ligt. Met coaching kun je veel van deze patronen oplossen. Maar zelfs dan kunnen er patronen zijn die blijven bestaan. Alleen kunnen belemmeringen en beperkende overtuigingen een nog diepere oorsprong hebben. Ze kunnen ook komen uit je familiesysteem. Wij erven niet alleen uiterlijke kenmerken van onze voorouders maar ook overtuigingen en denkpatronen. Dit kan tot zeker 7 generaties teruggaan. En zolang je niet op dit niveau je probleem oplost blijft het bestaan. Opstellingen zijn een prachtig middel om op deze laag je problemen en valkuilen op te lossen. Met een opstelling komt de oorzaak aan het licht of word er een innerlijk proces in gang gezet waarbij later duidelijk word hoe jouw familiesysteem gewerkt heeft.

Een familieopstelling doe je zonder jouw familie. Na het uitdiepen van jouw vraag of jouw probleem stel je in overleg met de begeleider intuïtief de representanten van jezelf en familieleden op. Na dit gedaan te hebben is er al een boel informatie in het veld zichtbaar aan de hand van de posities van de representanten. Een familieopstelling is een “wonderlijk” ding waarbij de representanten zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar voelen. Aan de hand van informatie, bewegingen of posities van de representanten kunnen patronen of oorzaken van problemen zichtbaar worden.

Het is ook mogelijk jou, in een, een op een, sessie met mij, op een andere manier een familie opstelling te laten beleven waarbij representanten niet nodig zijn. Deze manier kan net zo krachtig werken als een opstelling met representanten. Neem voor meer informatie hierover contact met mij op via het contactformulier of telefonisch / WhatsApp. Binnenkort ook een familieopstelling in Purmerend, de exacte datum volgt nog. Indien je je alvast wilt opgeven als representant of een vraag in wilt dienen in de opstelling, geef je dan op via het contactformulier en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Bert Hellinger ontwikkelde het werken met familieopstellingen vanuit een diepe interesse in het (geestelijk) welzijn van mensen. Als ex-priester en missionaris bestudeerde hij o.a. de psychoanalyse, primaltherapie en gestalttherapie. Vervolgens kwam hij in aanraking met transactionele analyse, hypnose en NLP. Zijn ervaringen als therapeut combineerde hij met een rijkdom aan ervaringen met mensen en systemen in andere culturen, waaruit zijn fenomenologische werkwijze met familieopstellingen ontstond. Ook in Nederland is het werken met opstellingen inmiddels een begrip in coaching en begeleiding, training, en opleiding. De eenvoud, de directheid en de diepe impact die opstellingen kunnen hebben, maken dat het een prachtig hulpmiddel is voor heel veel mensen, waar je problemen op een diepere laag mee kunt oplossen.

When I lived in South Africa, someone told me what the longest road in Africa is. It is not the road from Caïro to Cape Town. It’s the way from your head to your heart. And from there to the here and now.
-Bert Hellinger-

Maak jij graag fouten?

Als we opgroeien leren we allemaal over goed en fout. We leren het van leraren op school, van onze ouders, pikken het op van internet, tv en radio. Het is een mooie manier om de verschillende kanten van het leven begrijpbaar te maken. Wat is dat nou eigenlijk, goed en fout? Goed en fout zijn begrippen uit onze persoonlijke normen en waarden. Deze hebben we onszelf aangemeten gedurende ons leven om, gebeurtenissen of handelingen te duiden die wel of niet positief voor ons zijn.

Dit heeft niks met recht of de wet te maken, recht is namelijk een verzamelnaam voor alle regels waarin staat wat je wel en wat je niet mag doen. Goed en fout zijn abstracte begrippen en verschillen dus van mens tot mens. Goed en fout zijn dus afhankelijk vanuit welk perspectief je een gebeurtenis of handeling bekijkt. Het nadeel van denken in een goed en fout structuur is dat je jezelf enorm kunt beperken door geen fouten te durven maken. Om erachter te komen wat goed is, is het onvermijdelijk om het soms fout gedaan te hebben. Was het niet Einstein die zei dat hij niet iets had uitgevonden maar wel dat hij duizenden manieren had ontdekt hoe het niet moest?

Er is altijd wel een perspectief dat in alle fouten iets goed ziet of in alle goeden iets fout. Wat meer van belang is zijn de resultaten die uit een goede of een foute handeling voortkomen. Zijn die wat je voor ogen hebt in je leven? Misschien kunnen we beter “fout” vervangen door “een verduidelijking van het “goed””. Want beseffen we niet allemaal wat “goed“ is, net voor, of nadat je het “fout” hebt gedaan? Zo is het maar net met jou, het goede en het foute horen bij elkaar en eenieder zou zichzelf de ruimte moeten gunnen om fouten, om het goede bij zichzelf te verhelderen, te maken.

Er wordt over je geroddeld…….

Wat is roddelen eigenlijk? Roddelen is in negatieve zin en vaak onwaar, over iemand spreken, natuurlijk als diegene er niet bij is. Hoe ga jij daarmee om? Ik heb me er jaren aan geïrriteerd en mensen erop aangesproken, het leek echter dat des te meer energie ik daar in stak het evenredig erger werd. En dan ook nog de mensen die herhalen wat een ander over je gezegd heeft, zoooo irritant. Waarom kunnen mensen het niet over zichzelf hebben?

Mijn acties zette geen zoden aan de dijk, alleen dat het mij enkele vrienden kostte. Ik besloot dat eens te onderzoeken, wat gebeurt er nou precies als iemand roddelt en waarom irriteert het me zo. Wat mij irriteerde was dat men negatief over mij praatte zonder dat ik daar een toelichting op kon geven. Roddelen gebeurt immers als je er niet bij bent. Ik was dus bang dat mensen dingen over mij hoorden die niet bij mij pasten. Hmm, confronterend tot nu toe, ik ging nog even verder. Hoe kwam het dat alles zo overkwam dan? Ken je dat spelletje dat je allemaal in een kringetje zit en dan fluistert er een wat in de oor van de buurman en die buurman dan weer aan zijn buurman totdat de kring rond was. De uitkomsten liggen verbazingwekkend ver uiteen. Dat was dus één oorzaak van het verschillend overkomen van een verhaal, men hoort het blijkbaar allemaal net iets anders.

Zo is het maar net met roddelen, iedereen die roddelt vertelt haar of zijn versie/interpretatie van een verhaal met die eigenschappen erin verwerkt die iemand negatief vindt aan zichzelf. Die conclusie was een mooi moment voor mij en sindsdien luister ik graag naar wat iemand te vertellen heeft over een ander omdat diegene alleen zichzelf laat zien.

Vier je onzekerheid !

Heb jij wel eens een onzeker gevoel ?
Ik heb net via Google naar “onzekerheid” gezocht. De resultaten waren schrikbarend, volgens vele sites is het nog net geen levensbedreigende situatie en resulteert het in vele onwenselijke uitingsvormen. Ik kreeg er gelijk een onzeker gevoel van…….

Waar ik mij ook over verwonderde is dat onzekerheid op diverse sites omschreven werd als aangeleerd gedrag, wat mij gelijk deed afvragen of zelfvertrouwen dan ook aangeleerd gedrag is en of dat dan eerst afgeleerd is voorafgaande aan het onzekere gedrag.

Onzekerheid is een gevoel geboren uit een situatie uit het verleden waar in het heden gedrag uit voortvloeit. Het gedrag wat uit een onzeker gevoel voortvloeit is dan ook alleen onwenselijk wanneer het jouw functioneren in de samenleving dusdanig in de weg staat zodat jouw functioneren bijna onmogelijk is. Gelukkig zijn dat excessen en voor de meeste onder ons geen realiteit.

Wat als we nu eens anders naar een onzeker gevoel gaan kijken, bijvoorbeeld als een seintje wat we krijgen als we ergens extra op moeten letten? Of als seintje dat we iets beter anders kunnen doen? Zie je onzekere gevoel als een stuk gereedschap wat ervoor zorgt dat we ons werk nog een keer nakijken,nog een keer extra voor de spiegel gaan staan of we er leuk uitzien, die ervoor zorgt dat we nog een keer omkijken of er geen verkeer aankomt. Talloze voorbeelden op te noemen waarbij onzekerheid een goede eigenschap is die je ook behoedt voor vele onwenselijke situaties.

Vaak hoor ik dat onzekerheid niet welkom is en dat het gevoel weggeduwd wordt, genegeerd, en als onprettig ervaren.
Een andere benadering is om bewust van dit gevoel te zijn, dit gevoel te omarmen,te verwelkomen. Probeer eens even stil te staan als je dit gevoel hebt,hoe voelt het? Waar komt het vandaan? Mensen zijn prachtige wezens en alles wat je voelt mag er zijn en zeker een onzeker gevoel wat maakt dat je bijvoorbeeld net even beter je werk doet of er beter uitziet. Natuurlijk zullen er ook situaties zijn dat we niks hebben aan een onzekere houding, dan genieten we even van het onzekere gevoel en doen we er niks mee. Ik heb mijn tekst vanwege mijn onzekere gevoel al enkele malen nagekeken, en op inhoud gecheckt. Ik ben blij met mijn onzekerheid,  jij toch ook?